Fáilte go dtí suíomh gréasáin Craobh Bheartla Uí Fhlatharta

Thug mé faoi ndeara le linn dom tús a chur leis an bhfáiltiú seo don suíomh ghréasáin nua, cé chomh tapaidh is atá mo chéad bhliain mar Chathaoirleach ar Chraobh Bheartla Uí Fhlatharta ag dul. Is bliain tairbheach agus dúshlánach a bhí ann agus is mór an onóir dom a bheith sa ról seo laistigh den Chraobh.

Tá bród ollmhór orm faoin méid atá bainte amach ag an gCraobh ó bhunaíodh í in 1981. Bhí an-rath orainn sna blianta tosaigh nuair a ghlac an Chaobh páirt i Scoraíocht agus i gCeol an Gheimhridh agus táimid i ndiaidh tógáil ar an rath sin tré cháiliú tríd Fleadhanna Chontae agus Laighean chuig Fleadhanna Cheoil na hÉireann go minic, ag buachaint boinn ag Fleadh Cheoil na hÉireann go rialta.

Ní bheadh ár gCraobh chomh láidir is atá murach na coistí deonacha a chaith an oiread sin ama agus iarrachta ag forbairt scileanna traidisiúnta ár ndaltaí.

Ceann de na bunláidreachtaí atá againn ná ár gcumas agus ár dtaithí obair as lámha a chéile. Eascraíonn sé seo as cultúr measa agus obair foirne.

Ba mhaith liom mo bhuíochas agus m’urraim a léiriú don tacaíocht agus don ionchur den scoth ó na baill ar fad atá sa Chraobh.

Feicimid inniu, toradh ar an gcomhoibriú ollmhór le 34 bliana. Leanfaimid ar aghaidh ag múineadh agus ag spreagadh iad siúd a bhfreastalaíonn ar ranganna Chraobh Bheartla Uí Fhlatharta.

 

Breda Cody
Cathaoirleach

Latest News

  • Our Registration night will be happening on the 9th of September from 6.30pm in Scoil Uí Dhalaigh. Please see the attached picture for all the info! Looking forward to seeing you there!
  • Craobh Bheartla Uí Fhlatharta are delighted to announce a new Sunday afternoon Céilí that we hope will become an annual event in our branch. CCÉ Leixlip was founded by a group of dancers in 1981 and we are having a fantastic revival in Sean Nos and...

Físeáin Nua

Pictiúir Nua